Make your own free website on Tripod.com

Politiske Ordtak

Heim
Filosofike Ordtak
Folkelege Ordtak
Politiske Ordtak
Tøyseordtak
Gje Ditt Ordtak

"Det er bere at FRP er for folk flest, enn at folk flest er for FRP"

"Ikkje rasist, berre rasebevisst"

"Er ein kapitalist; går alt bra til sist"

"Rekk ut handa til ein jøde og han vil ete heile handa (pølsa?)"

© Copyright 2005 Ordtak. Alle ordtaka tolkast på eige annsvar. Full prssefrihet gjer at alle ordtaka som blir leverte inn blir publiserte.