Make your own free website on Tripod.com
Gje Ditt Ordtak
Heim
Filosofike Ordtak
Folkelege Ordtak
Politiske Ordtak
Tøyseordtak
Gje Ditt Ordtak

Me treng fleire ordtak. Berre fyll ut formularet nedanfor. 
Merk: Katigoriseringa er viktig!

Ordtaket (bruk gjerne avsnitt)
Kategori
  

Veit du ikkje i kva for ei kategori ordtaket ditt høyrer heime?

© Copyright 2005 Ordtak. Alle ordtaka tolkast på eige annsvar. Full prssefrihet gjer at alle ordtaka som blir leverte inn blir publiserte.