Make your own free website on Tripod.com
Folkelege Ordtak
Heim
Filosofike Ordtak
Folkelege Ordtak
Politiske Ordtak
Tøyseordtak
Gje Ditt Ordtak

"Ein lærer inkje bestefar sin å knulla"

"Nessn, nessn;

hjelpe ingen på hessn"


"ein flyt ikkje om ein et kork"

"Ikje flå katten for skinnet før gjikta er komen"

"Den største munnen er ikkje den som får sakt meist"

© Copyright 2005 Ordtak. Alle ordtaka tolkast på eige annsvar. Full prssefrihet gjer at alle ordtaka som blir leverte inn blir publiserte.